• Gratis verzending bij bestellingen van meer dan 50€
Sjostrand coffee Netherland

Ons concept is gebouwd door een familie met een passie voor duurzaamheid, design en – uiteraard – heerlijke koffie. Wij willen graag een inspiratiebron zijn voor een groenere levensstijl met eenvoudige, maar baanbrekende innovaties.

  • Gratis verzending bij bestellingen van meer dan 50€

Gegevensbescherming

Welke informatie over u verzamelen wij?

Inleiding

Onze website: https://sjostrandcoffee.nl.

Sjöstrand Koffie geeft om zijn klanten, en daarom zijn wij er altijd zeker van dat wij persoonlijke informatie op een verantwoorde manier verzamelen, met het oog op uw privacy. Het is voor ons belangrijk dat u te weten kunt komen welke informatie wij over u verzamelen en hoe wij dat doen, zodat u zich veilig voelt.

Om een aankoop te kunnen doen, moeten wij bepaalde persoonlijke informatie verzamelen. Het kan zijn dat u, direct of indirect, op verschillende manieren informatie over uzelf moet verstrekken. Voorbeelden zijn:

Wij moeten weten wie u bent en waar u uw goederen geleverd wilt hebben. Deze informatie stelt u in staat uw aankopen te voltooien en stelt ons in staat uw bestelling te verwerken.

Welke informatie verzamelen wij?

Informatie die u aan ons verstrekt

U verstrekt op verschillende manieren informatie over uzelf, wanneer u een aankoop in onze webwinkel bevestigt, zich abonneert op onze nieuwsbrieven, contact met ons opneemt of uw persoonlijke gegevens aan onze klantenservice verstrekt. Voorbeelden van informatie die u verstrekt:

Informatie over u die wij verzamelen

Wanneer u een aankoop in onze webwinkel bevestigt, kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

De informatie die u ons verstrekt, zowel over de goederen/diensten als over uw persoonlijke gegevens, is nodig om een contractuele relatie met ons aan te gaan.

Hoe gaan wij met uw informatie om?

Alle gegevens zijn noodzakelijk en stellen ons in staat onze zakelijke verbintenissen en ons aanbod na te komen en onze service te verbeteren. Sjöstrand Koffie verwerkt persoonsgegevens op wettelijke gronden.

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Wij bewaren uw gegevens alleen zolang dat nodig is om onze verbintenissen uit te voeren en zolang als vereist is volgens de wettelijke bewaartermijnen.

Met wie delen wij de informatie?

Wij kunnen uw gegevens overdragen aan, of delen met geselecteerde derde partijen. Wij nemen alle redelijke wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en met een passend beschermingsniveau worden behandeld wanneer wij ze overdragen aan of delen met dergelijke geselecteerde derden. Dat zijn:

Uw rechten

Als u wilt weten welke informatie wij over u hebben, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Gegevensbeheerder – verantwoordelijk voor alle activiteiten, met inbegrip van de naleving van de vastgestelde richtsnoeren door derden

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway